Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

Kv. Styrpinnen

Om- och nybyggnation av kontorsfastighet samt hyresgästanpassningar.

Högsta kvalitet på inredningsdetaljer och material i interiören, samtidigt kulturhistoriska krav på utformning och bevarande. Komplicerad logistik mitt i city.

  • Kund: Humlegården Fastigheter AB
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2013
  • Omfattning: Totalt ca 8 500 kvm
  • Arkitekt: Nyréns Arkitekter
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK