Kvibilleskolan under uppbygggnad.

Kvibilleskolan - ny- och ombyggnation

Forsen sköter byggledningen när Kvibilleskolan i Halmstad byggs om och utökas.

Entreprenaden omfattar projektering samt om- och tillbyggnad av skolbyggnad för ca 200 elever i årskurs F-6 samt fritidshem och ett tillagningskök för 300 portioner.

Fastigheten består idag av två byggnader. Den ena är en skolbyggnad med klassrum och den andra byggnaden är matsal/gymnastik/omklädningsrum. Skolan kommer att byggas ihop till en byggnad och eleverna kommer att välkomnas till skolan under 2021.

  • Kund: Halmstad kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen
  • Forsens uppdrag: Byggledning och KA PBL
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Jan 2020 – april 2021
  • Omfattning: BTA nybyggnad ca. 1 466 kvm, BTA ombyggnad ca. 1 470 kvm, BTA markarea är totalt ca. 12 400 kvm
  • Arkitekt: Fredblads Arkitekter
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK