Markims kyrka
Markims kyrka, detalj från muren
Frösunda kyrka
Orkesta kyrka
Vallentuna kyrka
Markims kyrka, västra muren

Kyrkogårdsmurar i Vallentuna: Specialistkompetens och hantverksskicklighet

Vad kostar det att renovera en gammal mur? Det var bara en av utmaningarna när Forsen ledde restaureringen av fyra kyrkogårdsmurar i Vallentuna.
– När kalkylen fanns på plats gällde det sedan att hitta precis rätt expertis. Men med hjälp av en erfaren antikvarie och en byggledare som kommer från tre generationer av stenspecialister fick vi ihop den optimala projektgruppen, säger projektledaren på Forsen.

I Vallentuna ligger fyra medeltida kyrkor som alla omges av flera hundra år gamla kallmurar. Totalt handlar det om 1,2 kilometer mur som har börjat förfalla. Församlingen vände sig därför till Forsen.

– Det var en ovanlig och rolig förfrågan, där utmaningarna inte låg på det tekniska planet. Några av murarna hade rasat ihop medan andra var i betydligt bättre skick vilket gjorde det svårt att räkna på kostnaderna, säger Forsens projektledare, som har arbetat med flera kulturbyggnader tidigare.

För att få fram en kalkyl utvecklade Forsen en metod där alla murar inventerades och sedan kategoriserades bit för bit utifrån murens skick. Entreprenörerna fick sedan prissätta de olika nivåerna.

– Men viktigast var att hitta en entreprenör med hög hantverksskicklighet och erfarenhet av gamla murar, vilket vi också gjorde för en rimlig kostnad. Vallentuna kommun är dessutom runstenstätast i hela världen och murentreprenaden följs av en arkeolog, som söker efter saknade och ännu oupptäckta runstenar.

Entreprenaden inleddes i september 2020 vid Vallentuna kyrka eftersom det är den av de fyra murarna där risken för personskador var störst vid ett eventuellt ras.

– Vi tar en mur i taget. Och det är viktigt att vårt arbete inte blir för fint, vilket också är ovanligt. Mossa, lavar och krokiga vinklar är en del av kulturarvet. Vårt jobb är att restaurera murarna så att de ska hålla i hundra år till – men utan att det syns, säger Forsen.

En nyckel för projektets framgång har varit det goda samarbetet mellan både projektledningen, entreprenören och beställaren Tomas Hallberg, kyrkogårdschef vid Vallentuna församling.

– Med hjälp av Forsen hittade vi precis rätt personer att utföra det här arbetet och alla har varit jättesmidiga. Vi har fått ändra våra planer flera gånger på grund av vädret och när Roslagsbanan stängdes för trafik lade gruppen om planeringen så att vi då kunde passa på att restaurera muren vid Frösunda kyrkogård – något som blev smidigare och bättre för både oss, SL och tågresenärerna, säger han.

– Allt har varit klanderfritt. Det har varit proffsiga byggmöten och bra rapportering hela vägen, så jag som beställare har hela tiden full koll både arbetsmässigt och ekonomiskt.

Förtydligande av murkonstruktion

  • Kund: Vallentuna församling
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning, sakkunnig sten, antikvariskt sakkunnig
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad
  • Genomförandetid: Oktober 2019 – september 2021
  • Omfattning: Restaurering av 1,2 km kallmur
  • Antikvarie: Lina Karlsson, AIX arkitekter
  • Ort: Stockholm, Vallentuna

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK