Lägenheter för Förbo

Säteriet i Ny kostym

Förbos lägenheter i bostadsområdet Säteriet nedergårdarna i Härryda kommun, får ny kostym. Forsen står för projekt- och byggledning med kvalitets- och ekonomistyrning. Tidigare har man gjort renovering i 5 etapper, då nämnt projekt Råda. Nu är det dags att ta sig an resterande.

Förbo, som är beställare, gör en helrenovering av fasader, fönster och entrédörrar samt stamrenovering med nytt badrum för samtliga lägenheter. Man har valt att ha olika färger på fasaderna för att anpassa till olika förutsättningar. Ljusare fasad in mot gårdarna så att ljuset reflekteras och skapar ljusa och trevliga miljöer. På andra sidan har man valt mörkare kulörer som dämpar husen och både lyfter fram och drar ljuset till det gröna.

Första etappen av nedergårdarna startar hösten 2015.

 

  • Kund: Förbo
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning samt kvalitets- och ekonomistyrning
  • Kontakt hos Forsen: Håkan Boman
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2015-2016
  • Omfattning: Etapp 1 - ca 16 miljoner, 32 lägenheter i två hus.
  • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK