Foto: Bild: Studio Superb
I Brunnshög, Lund invigs i april 2022 Lagerkransen med 82 hållbara och klimatsmarta hyresrätter. Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor
Foto: Bild: Studio Superb

Lansas förlängda arm i flera projekt

– Lansa har en liten organisation och är beroende av extern kompetens i projekten. Vi jobbar därför med utvalda samarbetspartners som vi har förtroende för, säger Ulrika von Wachenfeldt, projektchef på Lansa.
En av dessa är Forsen, som idag fungerar som Lansas förlängda arm i flera projekt.

Lansa Fastigheter utvecklar, förvärvar och förvaltar bostadsfastigheter i hela Sverige. Trots omfattningen har de valt att ha en liten egen organisation och ta hjälp av externa samarbetspartners i projekten.
– För oss är det viktigt att våra partners förstärker vår kompetens, bevakar våra intressen och även är engagerade på ett personligt plan. Det är alltid personen vi utvärderar och de projektledare från Forsen som vi jobbar med är vi jättenöjda med. Att Forsen dessutom har en stor bredd och finns över hela Sverige är förstås också en stor fördel, säger Ulrika von Wachenfeldt.

Lansa jobbar ofta med forward funding-projekt. Det innebär att ett utvecklingsbolag projekterar och sedan säljer det nyckelfärdiga projektet till Lansa, som tillträder bolaget vid produktionsstart och finansierar projektet under byggtiden.

– Vår roll som inhyrda projektledare är att bevaka Lansas intressen. Ibland är vi med redan vid den tekniska utvärderingen av projektet innan avtal skrivs eller vid utvecklingen av ny detaljplan. Efter projektstart hanterar vi fortlöpande arbete: koordinering av frågor, förbättringsförslag och beslut i nära samarbete med Lansas medarbetare. Vi har också kontakt med projektutvecklare, entreprenörer och övriga intressenter för att se till att avtal efterlevs och att det blir en bra samordning för att Lansa ska få en bra slutprodukt, säger Anders Brieditis, projektledare på Forsen.

– Vårt samarbete är stimulerande och utvecklande. Lansa är en framåtriktad och inkluderande kund, med stor öppenhet i relationen med sina samarbetspartners. Dessutom har de en hög långsiktig ambition med sina bostäder.

Anders Brieditis lyfter också fram Lansas hållbarhetsprofil – Ulrika von Wachenfeldt berättar att de i år räknar med att uppnå målet 100 procent miljöcertifierade fastigheter.
– Vi vill bli det grönaste bolaget i branschen och miljöcertifierar alla våra nya projekt. Nu jobbar vi för att även certifiera befintliga fastigheter i efterhand. Och för att lyckas med det krävs att alla som arbetar i projektet brinner för detta.

Ramlösa Port i Helsingborg är ett egenutvecklat Lansaprojekt som leds av Forsen. Där har Lansa förvärvat råmark av kommunen och planerar att bygga 250 lägenheter.
– Här finns ingen detaljplan så vi har startat upp en planprocess tillsammans med kommunen. Irene Wigroth från Forsen har varit vår projektledare under hela planprocessen – hon har även hjälpt oss att leda programprojekteringen för projektet. Och allt har fungerat väldigt bra, säger Ulrika von Wachenfeldt.

Lansaprojekt där Forsen medverkar – våren 2022

  • Ramlösa Port i Helsingborg. Projektledare: Irene Wigroth.
  • Lagerkransen i Lund. Projektledare: Ulrika Hyll.
  • Bona Terra i Lund. Projektledare: Anders Brieditis.
  • Solmagasinet i Malmö. Projektledare: Anders Brieditis.
  • Journalen i Malmö. Projektledare: Anders Brieditis.
  • Kund: Lansa Fastigheter
  • Forsens uppdrag: Varierande, från tidiga skeden till med genomförande
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandetid: Löpande samarbete
  • Ort: Främst sydvästra Sverige

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK