Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Kungshuset mitt i Stockholm

Som att åka skidor nedför en svart pist.
Ungefär så kändes det när Forsen hyresgästanpassade Kungshuset i centrala Stockholm på rekordtid. Likväl lyckades man hålla både tidplan och budget.

När Länsstyrelsen skulle flytta in i nya lokaler mitt i Stockholms innerstad gick uppdraget till Forsen, som på kort tid byggde om en före detta bank till funktionella och fräscha lokaler. Forsen hade totalansvar – det vill säga ansvarade för projekteringsledning, projektledning och byggledning.

– Vi valde att göra jobbet som ett CM-projekt. Annars hade vi nog inte fixat det i tid. Genom delad entreprenad kunde vi jobba flexiblare, vi fick kontroll på kostnaderna och vi kunde framför allt spara tid eftersom det gick snabbare att börja riva, säger Forsens projektledare Nicole Krystek.

Inte bara tiden var en utmaning

Hon återkommer till tidsfaktorn som den enskilt största utmaningen. Men här fanns andra aspekter att ta hänsyn till.

– Det är alltid tufft i innerstaden – trångt och många grannar att ta hänsyn till, i huset ligger bland annat premiärbiografen Rigoletto. Fastighetens fasad är också kulturhistoriskt intressant, varför fönster och exteriöra åtgärder krävde särskild omsorg och tillstånd hos berörda myndigheter.

Övriga krav innefattade bland annat tillgänglighetsanpassning, hög brandsäkerhet, personsäkerhet, kontor, mötesrum och ett nytt mötescentrum i det nedersta planet. Dessutom fick man göra plats för ett nytt centralarkiv

Projektteamets sammanhållning en framgångsfaktor

Att projektet blev så framgångsrikt beror till stor del på den mänskliga faktorn, menar Nicole Krystek.

– Vår produktionsledare såg till att vi alla kunde hålla till i rena och fräscha lokaler inne i huset istället för i baracker. Det underlättade inte bara logistiken – det lyfte hela sammanhållningen i gruppen och bidrog till känslan att ”det här fixar vi”. Och det gjorde vi ju.

  • Kund: Euro Jewel AB
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning, projektledning, byggledning installationsledning, BAS-P, BAS-U, KA
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandeform: Construction management (CM)
  • Genomförandetid: Maj 2014–januari 2016
  • Omfattning: Cirka 8000 LOA
  • Arkitekt: Megaron Arkitekter
  • Ort: Stockholm city

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK