Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Munin - nya bostäder på en av Stockholms största innergårdar

Förstärkning och renovering av garage samt nybyggnation av 5 000 m2 bostadsrätter ovanpå garaget.

Reparation och förstärkning av parkeringsgarage från 1920-talet med yta om 15 000 kvm. Uppförande av 66 lägenheter ca 5 000 kvm.

Vid förstärkning och reparation av garaget användes den sk Reduritmetoden.

Bostadshuset är uppfört i innerstaden på en av Stockholms största innergårdar vilket medfört speciella krav på logistiken. Bostadshuset är grundlagt med en ny betongstomme genom de tre våningarna som det gamla garaget består av. Den nya stommen står på ca 20 m långa RD-pålar med diameter 220 mm och godstjocklek 1 2mm.

Pålarna är anbringade med vattendriven borrhammare, sk Wasserametoden. Denna metod är extra skonsam och ljudlös i jämförelse med tryckluftsdriven borrhammare. Lägenheternas storlek är mellan 40 kvm och 102 kvm.

Fastigheten har ombildats med sk 3D-fastighetsbildning, varvid Forsen deltagit aktivt i denna process.

Miljöplan för projektet har arbetats fram i samråd med HSB´s miljöchef och materialvalet har stämts av mot miljödatabasen Milab. Där produkter ej återfunnits i Milab har avstämning gjorts med miljödatabasen Sunda Hus.

  • Kund, garage: HSB/Kustartilleristen
  • Kund, bostadshus: Brf Vanadisgården
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings-, produktionsledning och kontroll
  • Kontakt hos Forsen: Jan Ahlinder
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2007 - 2008
  • Omfattning: 360 Mkr
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK