Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

Naturhistoriska riksmuseet

Renovering av stora tornet, statligt byggnadsminne med kulturhistoriskt värde.

Huvudbyggnaden med det stora tornet är en del av museianläggningen Naturhistoriska riksmuseet. Byggprojektet, som på sin tid var ett av landets största, inleddes 1907 och slutfördes 1916. Museet är uppförd i nationalromantisk stil.

Forsens uppdrag omfattade renovering av stora tornet med bl.a. kopparplåt- och plåtarbeten på tornbyggnaden och beläggning på balkonger, renovering av stålräcke, målning av fönster och dörrar in- och utvändigt, renovering av bruksfogar mellan granitsten och tegelsten, förgyllning (med bladguld) av bokstäver ovan entrén.

Invändigt moderniserades belysningen i tornet och glaskupolen av så kallat ”luxferglas” som rengjordes, putsades och restaurerades.

  • Kund: Statens Fastighetsverk (SFV)
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2013 - 2014
  • Omfattning: 10 Mkr
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK