Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Norra Djurgårdsstaden

Ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Målsättningen är att området ska utvecklas till en av världens främsta klimatpositiva stadsdelar.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Nu börjar det ta form. När det nya området står klart kommer det att vara en hållbar stadsdel med 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden och Ladugårdsgärdet i söder.

Planeringen av det massiva om- och nybyggnadsprojektet startade i början av 2000-talet. Stockholms stad bestämde sig då för att göra något åt den snabbt växande efterfrågan. Då handlar det inte bara om bostäder och kontor, utan också om grönområden, kultur och idrott, service och kollektivtrafik samt förskolor.

I maj 2011 påbörjades bygget av de första 670 bostäderna. I oktober året därpå flyttade de första familjerna in. Hittills har mark för 4 000 bostäder beviljats, 500 av dessa är studentlägenheter.

Gröna ytor och cykel- och gångtrafik prioriteras. Kollektivtrafik och bilpooler ska göra det lättare för de boende att klara sig utan bil och laddstolpar för elbilar finns i garagen.

Forsens uppdrag

Forsen har anlitats av Stockholms stad som projekt-, projekterings- och byggledare i några av etapperna. I de projekten ingår Forsens medarbetare i Exploateringskontorets organisation.

  • Kund: Stockholms Stad, Exploateringskontoret
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Jessica Dagert
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenader
  • Genomförandetid: 2009 - 2030
  • Omfattning: Ca 12 000 bostäder, 30 000 arbetsplatser
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK