Foto: Jonas Kunze
Foto: Jonas Kunze
Foto: Jonas Kunze
Foto: Jonas Kunze
Foto: Glenn Karlsson
Foto: Glenn Karlsson
Foto: Jonas Kunze
Foto: Jonas Kunze

Norsborgs tunnelbanedepå

Nybyggnad av underjordisk tunnelbanedepå för 17 tåg, 5 verkstadsplatser samt en tvätthall och klottersaneringshall.

Depån är ett led i SL:s beslut att utöka trafikkapaciteten längs den röda linjen med inköp av 48 st nya tunnelbanetåg. Anläggningen byggs komplett med verkstad, tvätthall, städanläggning samt uppställningshallar, där större delen av anläggningen byggs inne i nya bergrum.

Forsens uppdrag

Projektledning genomförande, projekteringsledning för teknikområdena: tunnel, mark, VA, anläggning, BEST och produktionsledning för teknikområdena: tunnel, mark, VA, anläggning, BEST.

  • Kund: Storstockholms  Lokaltrafik
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Jessica Dagert
  • Genomförandeform: Totalentreprenad med partnering samt GE
  • Genomförandetid: 2011- 2017
  • Omfattning: 400 000 m3 tunnelberg. Verkstad: 6 000 m2. Totalt 2 100 Mkr
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK