Foto: Visbyark (illustration)
Örskolan, Sundbyberg
Foto: Visbyark (illustration)
Foto: Visbyark (illustration)
Fågelvy över skolområdet
Foto: Visbyark (illustration)
Foto: Visbyark (illustration)
Idtrottshallen i kvällsljus
Foto: Visbyark (illustration)

Ny skola i Sundbyberg - Örskolan

När Örskolan med tillhörande idrottshall nu ska byggas har Forsen fått uppdraget att sköta projekt- och projekteringledning.

Kommunstyrelsen i Sundbyberg har klubbat planen att riva den gamla skolan och istället bygga en helt ny. Det blir en F-6-skola med tillhörande idrottshall och en helt ny skolgård. Den nya skolan kommer att bli större än den gamla och rymma 630. Idrottshallen kommer även att kunna användas av föreningslivet utanför skoltid.

Detaljplanen måste godkännas i kommunfullmäktige den 23 november innan man kan säga med säkerhet när bygget kan starta. Skolan kan stå klar tidigast hösten 2024.

Forsen sköter projekt- och projekteringsledning, ekonomi, kalkyl och KA PBL på uppdrag av Lokalfastigheter i Sundbyberg.

 

  • Kund: Lokalfastigheter i Sundbyberg
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning, ekonomi, kalkyl, KA PBL
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Om detaljplanen vinner laga kraft: 2021-2023
  • Omfattning: 8 000 kvm skola, 2 800 kvm idrottshall, 8 300 kvm skolgård
  • Ort: Stockholm, Sundbyberg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK