Foto: Kungshögarna. Träsnitt figur 325 ur Sveriges hednatid (1877) av Oscar Montelius (bilden är beskuren)
Foto: Kungshögarna. Träsnitt figur 325 ur Sveriges hednatid (1877) av Oscar Montelius (bilden är beskuren)

Nya spår i gamla Uppsala

I nära anslutning till ett bostadsområde och Sveriges mest mytomspunna fornlämning byggs fyra kilometer dubbelspår och 610 meter tunnel. Ett känsligt och komplext projekt. Inte raka spåret, direkt.

Utbyggnaden av Gamla Uppsala är ett stort anläggningsprojekt inpå knuten till folks vardag. Skola, fotbollsplan, idrottshall och kyrka i direkt närhet till byggandet ställer höga krav. Det finns mycket att ta hänsyn till.

Ett område där byggandet måste visa extra varsamhet i sin framfart är de tre stora kungshögarna som dominerar Gamla Uppsala. Här låg den ursprungliga byn, Kyrkbyn, som i dag har ett riksintresse och som drar till sig många besökare.

Området var tidigare hårt ansatt av buller och vibrationer, något som försvinner då den nya järnvägen läggs i en 610 meter lång tunnel. Utbyggnaden av dubbelspåret genom Gamla Uppsala har länge toppat Trafikverkets önskelista. Det första spadtaget togs i augusti 2013 av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och projektet ska vara klart under 2017.

Utmaningarna är många och då gäller det att ha övergripande kompetens inom både anläggning och infrastruktur. Detta kan vara allt från brobyggnad och järnvägsspår till trafiksignaler och bullerskydd.

Forsen samordnar projektets samtliga byggledare. Samordningen, och flera år av grundlig planering, har varit en förutsättning för att ordinarie tåg- och biltrafik har kunnat rulla parallellt med arbetet utan större störningar,

  • Kund: Trafikverket
  • Forsens uppdrag: Samordnande byggledare
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2013 - 2017
  • Omfattning: Byggnation av 4 km dubbelspår, 4 st broar och 600 m järnvägstunnel, 1,3 miljarder
  • Projektör: Tyréns AB och Sweco AB
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK