Foto: Marie Ullnert
Foto: Marie Ullnert
Foto: Platzer
Foto: Platzer
Foto: Platzer
Foto: Platzer
Foto: Platzer
Foto: Platzer

Gårda - kontorshus i mixad miljö

När Platzer Fastigheter med hjälp av Forsen slutförde bygget av det nya kontorshuset i Gårda, var det den femhundrade byggnaden i Sverige som uppfyller kraven för miljöbyggnad silver.

Arbetet inleddes för fem år sedan och Forsens projektledare Conny Hazell har varit med hela vägen, från rivning och sanering av de gamla husen som stod på tomten, till upphandling och uppförande av ny byggnad.

– Jag brukar likna mitt jobb vid segling, säger han. Du har ett mål men vägen dit är aldrig spikrak, så du bör behärska konsten att kryssa dig fram till målet. Grunden är att dialogen med alla inblandade måste fungera. Det dyker ständigt upp frågor som ska hanteras, lösas och kommuniceras.

För Platzer är detta den första nybyggnaden på tio år så projektet har haft hög prioritet. En av utmaningarna var att kontorshuset byggdes i en mixad miljö, där det fanns många faktorer att ta hänsyn till vid planeringen: befintliga kontor, bostadsrättsfastigheter och närheten till E6:an.

För att lyckas krävs erfarenhet och kompetens...
– Ola Cederqvist på Platzer

– Samarbetet med Forsen har fungerat jättebra, säger Ola Cederqvist på Platzer. För att lyckas krävs erfarenhet och kompetens, men också lyhördhet. Vi har från början haft en väldigt öppen och ärlig dialog med alla inblandade.

Kontorshuset består av tre skepp där varje plan är delat tre delar. Mellan skeppen finns det gröna innergårdar med ett stort ljusinsläpp.

– Målet var från början ett ”grönt hus”, säger Conny Hazell. Så vi har haft en mängd med krav och indikatorer att följa. En stor fråga blev till exempel kravet på att få in tillräckligt med dagsljus till varje enskild arbetsplats. Där fick vi prova nya lösningar.

Tidplanen och kraven på både kvalitet och budget har hållits

En annan utmaning har varit att få huset, som är byggt vägg i vägg med två andra hus, och att passa in i den befintliga miljön. Där har valet av ett liknande tegel varit en viktig komponent.

Trots att projektet växt med tiden har tidplanen och kraven på både kvalitet och budget hållits. Och Platzer har under byggandet kunnat öka sin uthyrning med större ytor till sina befintliga hyresgäster.

Genomförandeform

Totalentreprenader uppdelat i princip enligt följande

 • Rivning och sanering av bef. fastigheter på tomten samt marksanering.
 • Nybyggnad av kontorshus.
 • Kund: Platzer Fastigheter AB
 • Forsens uppdrag: Medverkan i ramprojekterings- och bygglovsskedet, upphandling av entreprenörer och ledning av entreprenader i samarbete med Platzer Fastigheter, beställarens handläggare, byggledare och KA
 • Kontakt hos Forsen: Conny Hazell
 • Genomförandeform: Se ovan
 • Genomförandetid: Sommaren 2011- hösten 2015, varav nybyggnad av kontorshuset genomfördes från februari 2014 till oktober 2015
 • Omfattning: Total BTA- yta för fastigheten är närmare 12 000 kvm
 • Arkitekt: Bygglovshandling och förfrågningsunderlag – White arkitekter
 • Arkitekt: Detaljritningar och färdigprojektering – Arkitektbyrån Design
 • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK