Ombyggnation av SJ:s huvudkontor

Forsen sköter projekt-och byggledningen när SJ:s huvudkontor i Stockholm byggs om.

SJ är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten, Kv. Fyrfotan 1, adress Vasagatan 10, och delar den med beställaren som är Stockholm Klaraporten AB.

Fastigheten består av 10 våningar. Entreprenaden omfattar del av plan 7, 8 samt 9 i fastigheten. Lokalen ska anpassas till ny verksamhet med delvis ny planlösning och befintliga delar behålls så långt det har varit möjligt.

Den nya ombyggnationen välkomnar SJs personal hösten 2021.

  • Kund: Stockholm Klaraporten AB
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Mars 2021 till oktober 2021
  • Omfattning: Ca 340 kvm
  • Arkitekter: ele Arkitekter
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK