Foto: Andreas Svensson
Foto: Andreas Svensson

Sorteringsanläggning i Halmstad

Nybyggnad av sorteringsanläggning för matavfall med en BYA av 2550 kvm.

I sorteringsanläggningen, sorterar man optiskt ut matavfall (gröna påsar) från brännbart avfall. Matavfallet mals sönder och blandas med spädvatten och bildar en ”slurry” som sedemera blir biogas. Anläggningen är förberedd för att kunna sortera ytterligare fem fraktioner.

Projektet är genomfört som utförandeentreprenad och upphandlad som samordnad generalentreprenad.

Vårt uppdrag omfattar projektledning, projekteringsledning, byggledning samt KA.

  • Kund: HEM Halmstad Energi och Miljö
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledare, projekt- och byggledare, KA enl. PBL
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Samordnad generalentreprenad
  • Genomförandetid: Slutbesiktning 2017-05-15
  • Omfattning: BYA 2550 kvm
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK