Från polishus till bostäder

Tidigare före detta polishus i Vellinge tätort revs för att ge plats för bostäder i centralt läge.

Forsen fick förtroendet till en central roll i projektgenomförandet. Trots komplikationer med oförutsedda riksnätsledningar i mark under grundläggningen, kunde projektet genomföras i tid och inom budget. En stor efterfrågan, en tilltalande byggnad och läge, gjorde att uthyrningen fulltecknades direkt.

Projektet är genomfört på en central tomt i Vellinge, mitt emot kommunhuset. Tomten hade legat i Vellingebostäders ägo ett antal år och tidigare ritade byggnad gick inte att räkna hem. Efter ett omtag med ny arkitekt fick man en bättre anpassad produkt med bättre nyttjandegrad och lägre investering. Forsen kom in i projektet innan upphandlingsskedet med projektlednings-/bygglednings och KA-uppdrag.

En totalentreprenad upphandlades på fastpris från PEAB. Stommen byggdes med prefabricerade väggelement och filigranbjälklag.

Under projektgenomförandet förändrades organisationen hos alla parter men genom ett bra samarbete blev det ett mycket bra projekt som genomfördes inom budget till en mycket bra kvalitet. Även slutskedet inför överlämning och inflyttning inklusive felavhjälpandeprocessen till noll fel gick snabbt och bra.

  • Kund: Vellingebostäder
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning, KA enligt PBL
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2017
  • Omfattning: 27 lägenheter på fördelat på 2 174 kvm BTA
  • Arkitekt: Arkitektlaget
  • Ort: Vellinge

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK