Foto: Illustration av WEC 360
Foto: Illustration av WEC 360

Johnson & Johnson i Nya Ulriksdal

Forsen har uppdraget som projektcontroller för Johnson & Johnsons nya huvudkontor i Nya Ulriksdal.

Forsen sköter allt från due dilligence till budgetuppföljning, som omfattar inköp, riskhantering, capital appropriation requests, high level milestone plan, kassaflödesanalyser, rapportering löpande till projektledning och PC-manager.

Johnson & Johnson flyttade in i maj, 2016.

  • Kund: Johnson & Johnson
  • Forsens uppdrag: Project controls
  • Kontakt hos Forsen: Johan Berg
  • Genomförandetid: 2014 - 2016
  • Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor och Equator
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK