Foto: Fredrik Lindgårdh
Foto: Fredrik Lindgårdh

Rosenbad - renovering och modernisering

Statens fastighetsverk har renoverat flera av kvarteren i Södra Klara de senaste åren. Nu renoveras och moderniseras kvarteret Rosenbad. Forsen ansvarar för projekt- och byggledning från och med start av systemhandlingsskedet till och med projektavslut.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1897-1904. I början av 1980-talet byggdes kvarteret om för Regeringskansliet. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden, så nu är det nödvändigt med en omfattande renovering.

Renoveringen innebär modernisering av klimatanläggningen och tekniska installationer, förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt. Byggnaden har stora antikvariska värden varför ombyggnationen sker med stort fokus på bevarandet av dessa.

Även fasaderna och restaurering av stendetaljer på delen mot Drottninggatan och Fredsgatan utförs. Här finns många utsmyckningar av sandsten. Stenar som behöver nyhuggas har gjutits av och nu tillverkas de vid ett stenhuggeri i Hannover.

Målsättningen är att Regeringskansliet som hyresgäst ska få funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Samtidigt vill Statens fastighetsverk säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning.

Under renoveringen har verksamheten flyttat till andra lokaler i Regeringskvarteren.

  • Kund: Statens Fastighetsverk
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledningstjänster inkl. projekteringsledning, ekonomistyrning, planering, miljöledning
  • Kontakt hos Forsen: Helena Staaf
  • Genomförandeform: Samordnad GE
  • Systemhandlingsskede: Augusti 2017 - augusti 2018
  • Genomförandetid: 2019 - 2023
  • Arkitekter: Arhbom & Partner
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK