Foto: Simon Eliasson (Setra)
Marlene Bergström, platschef Malå, med kollega
Foto: Simon Eliasson (Setra)

Setra Malå bygger ny maskinpark!

Forsen projektleder projektering och upphandling av det nya såghuset
Träindustriföretaget Setra investerar 400 miljoner vid enheten i Malå för att fördubbla produktionen till 350 000 kubikmeter per år. Forsen svarar för projektledning vid framtagning av bygghandlingar och upphandling av entreprenörer.

Setras anläggning i Malå, som sågar och förädlar trä, kommer få en ny maskinpark och tre nya maskinhallar, varav en är 11,5 x 90 meter. Man bygger ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och ny torkanläggning. Detta kommer att effektivisera produktionen och samtidigt ge ett lägre klimatavtryck.

− En av utmaningarna är att produktionen inte får stå stilla under bygget. Den nya såglinjen byggs nämligen väldigt nära den gamla som är igång, säger Nils Larsson, projektledare på Forsen i Umeå.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. De förädlar skogsråvara från senvuxen norrländsk fura till exempelvis limträ, hyvlat trä och KL-trä. De säljer även bioprodukter såsom bark, flis och spån. Setra har två förädlingsenheter och sju sågverk där Malå är en av dem.

− Samarbetet med Forsen fungerar bra. De hjälper oss i ett initialt skede med utredningar, geomätningar och bygglovshandlingar så vi snabbt kan komma igång och bygga på ett bra sätt. Det underlättar för oss och det är bekvämt att ha någon i krokarna, säger Marlene Bergström, platschef Malå.

Anläggningen byggs i etapper, och såglinjen beräknas kunna tas i drift hösten 2024.

  • Kund: Setra Group
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson, Nils Larsson
  • Genomförandetid: Anläggningen byggs i etapper, och såglinjen beräknas kunna tas i drift hösten 2024
  • Omfattning: 400 miljoner totalt
  • Arkitekt: Tyréns, Anders Ekström
  • Ort: Malå (Forsen utgår från Umeå)

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK