Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion

Simonsland - från industriområde till ny stadsdel

En liten fastighetsägare skapade en helt ny och kreativ stadsdel

Bakgrund

I centrala Borås skulle ett gammalt industrikomplex omvandlas till ett ledande kreativt textil- och kunskapscentrum. Fastighetsägaren Kanico behövde en flexibel och kunnig partner som kunde fungera som deras byggorganisation och förlängda arm eftersom de ville ha kontrollen över sitt projekt. En viktig förutsättning var att bibehålla industrikänslan samtidigt som de stora ytorna och de många aktörerna måste samordnas. Från fastighetsägaren fanns också ett krav på tidig inflyttning.

Lösning

Forsen fick förtroendet att ta ansvar för allt från planering, projekteringsledning och myndighetsprocesser till inköp och själva byggproduktionen med full transparens mot fastighetsägaren. Vi arbetade enligt ett Construction Management-upplägg där Forsen var projektledare med helhetsansvar. Projektet omfattade drygt 70 entreprenader med mer än 40 entreprenörer i som vi handlade upp, samordnade och utvecklade till ett väl sammansatt team.

Resultat

Simonsland har fått nytt liv och inflyttning sker från hösten 2013. Tack vare CM-upplägget har vi kunnat säkerställa att industriarvets robusta byggnader varsamt omvandlats till att bli ett modernt center för textil.

Forsen har under projektet arbetat med kostnadskontroll, ekonomistyrning, installationssamordning samt byggledning som också innefattat arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

Kuriosa om projektet

Vi har bland annat installerat 768 kvm solceller som ger 105 000 kWh/år och 30 mil elkabel. Under projektet sattes svenskt rekord i golvavjämning på en dag med 3,5 ton flytspackel på 5000 kvm. Och under byggnationen har över 15 000 ton avfall fraktats bort varav mer än 95 % återvunnits.

Det ska bli det ultimata textila klustret!
– Hanna Lassing, projektledare Kanico
  • Kund: Kanico
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Håkan Boman
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2011 - 2013
  • Omfattning: Ca 40 000 kvm, 500 miljoner
  • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK