Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Sjöhistoriska museet

Projektet omfattar bland annat renovering av fasad, fönster och tak.

Vi passar också på att återge byggnaden sin ursprungliga karaktär dvs. fasaden ska putsas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg samt kulörpalleten korrigeras enligt bilagan till entreprenadkontraktet, daterad 1935.

  • Kund: Statens Fastighetsverk
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledning samt KA PBL
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad
  • Genomförandetid: 2011 - 2013
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK