Foto: Locum
Foto: Locum

Södersjukhuset, Stockholm: Alla mål uppfylldes efter åtta år av om- och tillbyggnad

Under åtta års tid har Södersjukhuset i Stockholm genomgått sin största förändring någonsin. Projektet har letts av Region Stockholms fastighetsbolag Locum och sommaren 2020 öppnade den nya akuten. Forsen har funnits med under hela resan som en integrerad del av projektorganisationen.

– Både vi och Locum är väldigt stolta över resultatet. I stort sett alla projektmålen uppfylldes och SÖS är idag ett toppmodernt sjukhus, säger Tor Andersson, uppdragsansvarig på Forsen.

Ombyggnaden av Södersjukhuset innefattar tre helt nya hus samt flera om- och tillbyggnader i anslutning till det befintliga sjukhuset – totalt rör det sig om cirka 77 000 kvadratmeter. Forsen har svarat för många delar av projekt- och projekteringsledningen, byggledningen och installations­ledningen.
– Vi har stärkt byggherrens organisation med cirka 20 konsulter, som har suttit i ett gemensamt projektkontor nära sjukhuset, säger Tor Andersson.

Den största utmaningen under hela projektet Framtidens SÖS har varit nolltoleransen mot driftstopp och störningar – dessutom under lång tid.
– Byggnationerna genomfördes samtidigt som sjukhuset var i full drift – något som ställde höga krav på projektledningens förmåga att planera och genomföra arbetet. Det var mycket svåra förutsättningar – bland annat revs hela den tekniska försörjningen och två vårdbyggnader med omfattande temporära lösningar som följd. Men det fungerade tack vare den täta kommunikationen mellan Forsen, Locum och Södersjukhuset.

Samarbetet med Forsen har fungerat väldigt bra
– Lars Netzell, biträdande projektchef på Locum

En annan utmaning var logistiken och arbetsmiljön under byggskedet.
– Det har varit en trång arbetsplats där flera entreprenadområden har fått samsas med varandra. Ett tag var det så många kranar i drift samtidigt att projektet fick tillsätta en särskild kransamordnare. Arbetsmiljö och riskminimering hade högsta prioritet under hela byggtiden.

Den avslutande och kanske mest spektakulära byggnaden är den nya behandlings­byggnaden, som är anpassad för framtidens teknikintensiva vård. Den innehåller bland annat 24 moderna operationssalar varav två hybridsalar, samt en ny, mycket större och skalbar akutmottagning.
– För att säkra både byggmetoder och val av utrustning byggdes en fullskalig testmiljö för operation. Här har vården testat lösningar och utbildat den personal som idag arbetar i de nya operationssalarna.

Lars Netzell, biträdande projektchef på Locum, vill framför allt lyfta fram skalbarheten och flexibiliteten.
– Södersjukhuset har fått väldigt bra lokaler som främjar en bra vårdlogistik. Utmärkande för vårdlokaler är att behoven och kravställningen ändras hela tiden och idag kan vi relativt enkelt stuva om verksamheten vid förändringar.

Även Forsens uppdrag och roll har förändrats under resans gång.
– Ett så här stort projekt kräver olika kompetens i olika faser och vi har fått bra nyckelpersoner från Forsen i alla skeden. Den här ombyggnaden har varit en stor utmaning och när vi nu summerar kan vi konstatera att samarbetet med Forsen har fungerat väldigt bra, säger Lars Netzell.

Ombyggnaderna av Södersjukhuset innefattar:

 • En ny vårdbyggnad, som utsågs till Årets Miljöbyggnad 2018. Den innehåller vårdavdelningar med totalt 168 enkelrum samt en infektionsavdelning med 15 vårdrum.
 • En ny behandlingsbyggnad som innehåller operation, patologi/cytologi, akutmottagning, sterilcentral och obduktion. När pandemin kom lyckades Locum och Forsen dessutom forcera bygget av akutmottagningen, vilket innebar att Södersjukhuset kunde erbjuda en separat akutmottagning för coronapatienter.
 • En ny försörjningsbyggnad för service, logistik och avfall, och som tar hand om alla nästan transporter till och från sjukhuset.
 • Diverse om- och tillbyggnadsprojekt i anslutning till de nya byggnationerna, bland annat en ny entrébyggnad med vänthall för akuten och en ny ambulanshall.

Många roller för Forsen

Forsens roller under de åtta åren har bland annat innefattat extern projekt-, projekterings-, bygg- och installationsledning, samordning kvalitet och miljö, riskhantering, arbetsmiljösamordning, övergripande produktionskontroll samt övergripande produktions-, tid- och projektplanering.

 • Kund: Locum AB (Region Stockholm)
 • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
 • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
 • Genomförandeform: Utförandeentreprenad på samverkan, totalentreprenad samt generalentreprenad
 • Genomförandetid: 2013-2021
 • Omfattning: Cirka 77 000 BTA
 • Arkitekt: LINK
 • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK