Foto:  Illustration: Rundquist arkitekter
Foto: Illustration: Rundquist arkitekter

Spårväg Syd - Forsen leder hållbarhetsfrågorna i en av region Stockholms stora satsningar

Spårväg Syd är en del av Sverigeförhandlingen som är ett initiativ från Sveriges regering för att bland annat få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. Spårvägen planeras att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö och passerar däremellan de regionala stadskärnorna Flemingsberg – Kungens kurva – Skärholmen samt Fruängen. Längs den cirka 17 kilometer långa sträckan anläggs cirka 16 hållplatser samt en spårvagnsdepå.

Forsen kommer att bidra med att leda alla miljö- och hållbarhetsdelar i projektet som är nödvändiga för att till slut kunna bygga en ny spårväg. Exempel på sådana delar är att leda arbetet med planhandlingen miljökonsekvensbeskrivning, där all påverkan på miljön från byggande och drift av en ny spårväg beskrivs.

Forsen kommer även att leda arbetet med den miljödom som behövs för att bygga projektets tunnlar och brostöd. Forsen kommer också leda arbetet med att minska klimatpåverkan av spårväg syd samt se till att sociala aspekter tas hänsyn till i utformningen av tex hållplatser och tågvagnar.

  • Kund: Trafikförvaltningen
  • Forsens uppdrag: Funktionsansvarig hållbarhet
  • Kontakt hos Forsen: Pardis Sazvar
  • Genomförandetid: Planerad trafikstart 2034
  • Omfattning: ca 17 km ny spårväg
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK