Foto: Jernhusen
Foto: Jernhusen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jernhusen
Foto: Jernhusen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

Stockholms Centralstation

Grundförstärkning och modernisering av Stockholms Centralstation.

Projektmålen har omfattat förändrade behov hos resenären med ett ökande resande och miljöfokus, resenärers och besökares behov av trygg och säker stationsmiljö och behov av ett bra och spännande utbud av service, mat och handel, förändrad infrastruktur, Citybanan m.fl., närområdets förändring på kort och lång sikt, Västra City m.fl., skapande av nya men även omhändertagande av gamla miljöer som uppmuntrar till resande och besök, modernisering av teknik med tyngdpunkt på miljö och energi.

Valet föll på Forsen, för att de hade en bra verktygslåda och organisation
– Mikael Willdal, Jernhusen

Jernhusens målsättning med projektet

 • Grundförstärkning och modernisering
 • Ökning av uthyrbar yta, dvs service, butiker och restauranger, med 3 900 kvm
 • Ökade hyresintäkter
 • Modernisering av teknik med tyngdpunkt på miljö och energi
 • Tydliga kommunikationsvägar, nya rulltrappor
 • Nytt logistik- och miljöcenter
 • Mer inbjudande och ljus miljö
 • Miljömålen: Projektet skall projekteras så att kostnaden för energiförbrukningen minskas med 30 %. Byggnaden ska på sikt klassas enligt Miljöbyggnad med lägsta betyg Silver. Högst 5 % av det material som projekteras får ha bedömningen C i miljödatabasen Sunda Hus. Minst 60 % av rivningsmassorna ska återanvändas.

Forsens utmaning

Att hålla igång en av norra Europas största stationer med 250 000 besökare dagligen och ett drygt 60-tal butiker och restauranger samt grannar som vill hålla öppet i en trevlig miljö. Även in- och utflödet av transporter är hårt påverkade. Till detta mycket komplexa bygg-tekniska utmaningar och gamla installationer samt en kulturminnesmärkt (i vissa fall högsta klass) fastighet från 1871.

Projektets komplexitet med många ingående intressenter plus arbete efter två klassningssystem gjorde miljöarbetet mycket omfattande och utmanande.

 • Kund: Jernhusen
 • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
 • Kontakt hos Forsen: Helena Staaf
 • Genomförandeform: CM - Construction Management
 • Genomförandetid: 2008 - 2014
 • Omfattning: Ca 1 000 Mkr
 • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK