Foto: Jan Ahlin, Forsen
På slottet ska danska stenhuggare skapa närmare 5 000 stendetaljer
Foto: Jan Ahlin, Forsen
Foto: Jan Ahlin, Forsen
Stenhuggeriet i Danmark. Ny relieftavla tar form
Foto: Jan Ahlin, Forsen
Foto: Jan Ahlin, Forsen
Relieftavlan sitter på plats, på Högvaktsflygeln
Foto: Jan Ahlin, Forsen

Stockholms slott

På Stockholms slott hugger man i sten.

På Stockholms slott ska danska stenhuggare skapa närmare 5 000 stendetaljer, på allt från två till tvåtusen kilo. De omfattande restaureringsarbetena som nu måste göras är indelade i 22 årsetapper och beräknas pågå 2011 – 2036. Fasaderna omfattar en yta på totalt ca 30 000 m2 och en kostnad uppåt 1 miljard kr. Varje etapp är på c:a 1 år.

Slottets fasader är byggda av gotländsk sandsten. En lättbearbetad sten, som lämpar sig utmärkt för arkitektonisk utsmyckning, men som dessvärre är mycket vittringsbenägen i utsatta lägen. Väder och vind gör att bindemedlet försvagas och att mindre partier av stenen lossnar. Nu byter man ut stenen mot rorschachersandsten, från Schweiz, som är både lättarbetad och liknar den gotländska sandstenen.

– En av stenhuggarnas skickligaste hantverkare är en ung tjej vilket inte är så vanligt i det skrået, säger Jan Ahlin, byggledare på Forsen.

Etapp tre omfattar hela Kommendantsflygeln. Man byter ut hela eller delar av de ca 100 pjäser som kallas balusterdockor (bilden) och som är mer eller mindre skadade. De huggs i hela bitar av stenhuggarna, kapas på plats och monteras. Samtliga delar som byts ut har mallats och fotograferats, för att det inte ska skilja något när de nya är på plats.

Forsen skötte även byggledningen för etapp ett och två och har nu, förutom trean, även fått fortsatt förtroende av Statens Fastighetsverk gällande etapp fyra, Högvaktsflygeln, och den pågår hela 2015.

  • Kund: Statens Fastighetsverk (SFV) FO Kungliga Slott
  • Forsens uppdrag: Byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2011- 2016
  • Omfattning: 2 220 kvm fasadyta
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK