Foto: Mattias Ek
Nyinvigt 27 april, 2019
Foto: Mattias Ek
Foto: Mattias Ek
Foto: Mattias Ek

Stadsmuseet Stockholm

Forsen leder ombyggnad och upprustning av byggnadsminnet ”Södra stadshuset”, som inrymmer Stadsmuseet och som ägs av Stockholms stad. Med en fastighet från 1600-talet krävs det specialkompetens och lång erfarenhet av liknande projekt.

Stadsmuseets utställningsytor ska utökas och bli mer effektiva. Renovering av fasad, ny entré och en total upprustning av installationer ska bidra till en bättre och mer energieffektiv inomhusmiljö.

Stadsmuseet är ett av Sveriges största kulturhistoriska museer med runt en kvarts miljon besökare årligen. Med större och mer effektiva utställningsytor kan kvaliteten på utställningarna förbättras och locka ännu fler besökare.

Södra stadshuset uppfördes under 1600-talets senare del efter ritningar av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. Byggnaden användes under de första åren som generalfaktorikontor men redan år 1669 övertog staden lokalerna.

Under åren har en mängd verksamheter huserat i byggnaden, till exempel rättsväsende, häkte, kyrkor, skolor, bostäder, restauranger och butiker. Stadsmuseet har haft lokaler i byggnaden från 1931. Verksamheten utvidgades successivt till att efter en större ombyggnad i början av 1960-talet omfatta hela byggnaden. 1998 förklarades byggnaden som byggnadsminne.

Museet öppnade igen för allmänheten 27 april, 2019.

Projektfakta från Stockholms stad

  • Kund: Stockholms Stad
  • Forsens uppdrag: Projektledning, byggledning, installationsledning och ekonomistyrning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandetid: 2015 - 2019
  • Omfattning: Totalrenovering
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK