Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Gymnasieskola av anrikt kontor

När länsstyrelsens anrika kontorslokaler i Stockholm skulle byggas om visade det sig att byggnaden var alldeles ypperlig för att inrymma en skola. Så sagt och gjort – Forsen skötte projektledningen och nu har Stockholms största gymnasieskola - Anna Whitlocks gymnasium - öppnat för elever och personal.

Länsstyrelsens gamla huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm stod färdigt 1926 och har under åren inhyst flera statliga myndigheter. Men 2015 flyttade Länsstyrelsen till nybyggda lokaler, och fastigheten såldes via Vasakronan till Fastighets AB Balder.

De undersökte vilka möjligheter det fanns att bygga om huset. Och eftersom behovet av gymnasieplatser är stort i Stockholm innerstad fick Forsen våren 2016 i uppdrag att göra en förstudie för att utreda om lokalerna lämpar sig för en skola.

– Och det visade sig gå alldeles utmärkt. Då kan vi behålla byggnadens struktur och hur man rör sig i huset. När vi kommit fram till detta gick det sedan ganska fort. Skolfastigheter i Stockholm AB, som hyr de kommunala skolfastigheterna i Stockholm, var positiva. Så vi drog igång jobbet direkt efter semestern, säger Fredrik Blid, projektledare på Forsen.

Forsen har drivit ombyggnaden som ett CM-projekt, vilket innebär att projektering och produktion kan ske parallellt.

– Hösten 2018 står det 2 200 elever på kö ute på Hantverkargatan, och en skolstart ruckar man inte på. Men med det här arbetssättet behöver vi inte vänta ut projekteringen, för att sedan handla upp och därefter bygga, säger Fredrik Blid.

Hösten 2016 började rivningsarbetena samtidigt som Forsen ersatte några bärande väggar med en stålkonstruktion. Detta då vissa kontorsrum var för smala för att kunna användas som klassrum.

– När kontor blir skola krävs en del större ingrepp. Det ska bland annat byggas ett kök och en matsal som kan servera mat till alla elever, och vi söker därför byggrätt för att bygga ut matsalen – något som kräver ändringar i detaljplanen.

Nästan alla rumsbildningar är helt nya invändigt, liksom samtliga golv – Forsen upphandlar för närvarande flytspackelentreprenad för 19 000 kvadratmeter.

– Vi byter också samtliga installationer. Tidigare var det 6–700 personer som jobbade här, nu blir det fyra gånger så mycket människor. Och det kräver fyra gånger som mycket luft, så i gårdsflyglarna vinklar vi upp taket för att få plats med nya fläktaggregat.

Annars är det stora utmaningen logistiken – något som Forsen har blivit experter på med åren.

– Innerstadsprojet är tajta och det här är extremt. På två sidor om husen ligger andra fastigheter och tredje sidan vetter mot Hantverkargatan där vi inte kan parkera. Återstår gör en ficka på femtio meter på den smala Garvargatan, där all in och utlastning ska synkroniseras, säger Fredrik Blid.

Hittills har det dock fungerat förträffligt. Och hela platsorganisationen består av personer från Forsen, som alla jobbar stenhårt mot ett tydligt mål:
– Vi ska inte bara bygga Stockholms största gymnasieskola, utan också den bästa – på otroligt kort tid.

  • Kund: Balder Kungsholmen AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, produktionsledning, upphandling, ekonomi, kvalitet/miljö
  • Kontakt hos Forsen: Fredrik Blid
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: Mars 2016 - augusti 2018
  • Omfattning: 23 000 kvm
  • Arkitekter: Maf Arkitekter
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK