Foto: Stephan Bozic för Krook & Tjäder
Foto: Stephan Bozic för Krook & Tjäder
Foto: Stephan Bozic för Krook & Tjäder
Foto: Stephan Bozic för Krook & Tjäder

Inga döda vinklar när Halmstad fick nytt P-hus

Mitt i centrala Halmstad tronar ett nytt parkeringshus, som utmärker sig tack vare den snygga fasaden i tegel och aluminium. Genom smart planering och en noggrann projektering rymmer dessutom de fyra våningarna 360 p-platser, trots en tajt detaljplan. Forsen har projektlett hela bygget.

Halmstads kommun bytte 2016 till sig en tomt i centrala Halmstad med avsikt att bygga ett parkeringshus med plats för cirka 360 bilar. Och Forsen kopplades in redan i de tidiga skedena för att ta fram en investeringskalkyl.
– Vi ledde framtagandet av förfrågningsunderlaget och fick ansvar för hela bygget när kalkylen gått igenom. Vi handlade upp entreprenörer enligt LOU, bevakade beställarens intressen samt höll i projektledning och kontrollansvar enligt plan- och bygglagen, säger Ulrika Hyll, projektledare på Forsen.

Det stora reptricket var här att få in önskat antal parkeringsplatser på en liten yta.
– Vi byggde ända ut till fastighetsgränsen och så högt vi fick inom gränserna i detaljplanen och lyckades få ihop det.

Stephan Bozic för Krook & Tjäder

Eftersom den kringliggande marken ägs av privata fastighetsägare krävdes ett nära samarbete under byggtiden – inte minst eftersom stora delar av parkeringshuset var prefabricerade, vilket krävde stora lyft.
– Det var väldigt trångt och svårt att hitta plats för byggbodar och utrustning. Men vi hade en väldigt bra samverkan med närliggande verksamheter, bland annat Polisen och Hemfosa, säger Ulrika Hyll.

Det nya parkeringshuset stod klart hösten 2018 och utmärker sig genom den kexchokladliknande fasaden, som krävde mycket tid. Likväl blev p-huset färdigt enligt tidplan – och för en kostnad lägre än budget.

– Resultat blev riktigt bra – utformningen sticker verkligen ut. Och Forsen har skött det hela exemplariskt hela vägen, säger Jimmy Andersson, projektledare på Halmstad kommun.

  • Kund: Halmstads kommun
  • Forsens uppdrag: Projektledare och KA
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Hösten 2016 – hösten 2018
  • Omfattning: 9 400 kvm BTA i 4,5 plan
  • Arktitekt: Krook & Tjäder, Anna Hirell
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK