Systrarna Elfving

Bostäder för endast ensamboende kvinnor.

Vid Alviks Strand, nedanför Tvärbanans station, ligger en vacker fastighet där endast ensamboende kvinnor får bo. Här finns 271 lägenheter från 40-talet. Forsen skötte byggledningen av en ny länga med ytterligare 35 lägenheter, som hyrs ut på samma premisser.

  • Kund: Systrarna Elfvings Stiftelse
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2013 - 2014
  • Omfattning: 2 100 BTA, 35 lägenheter
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK