Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion

Torslandaskolan – nya lösningar för nedbrunnen skola

Nedbrunnen skola gav möjlighet till helt nya lösningar

2009 brann Torslandaskolan ner till grunden. Eleverna utlokaliserades tillfälligt till andra skolor och arbetet för att skapa en ny skola rivstartade. Forsen fick ansvaret för saneringsarbetet efter branden och rivningen av resterna. I nästa steg fick vi hela ansvaret för projektet i rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare, Kontrollansvarig enligt PBL, miljöansvarig och BAS-P.

Sommaren 2013 stod nya Torslandaskolan färdig och i augusti flyttade 600 elever i åk 4-9  in i en modern byggnad anpassad för framtidens undervisning. Under projektet har vi haft ett mycket nära samarbete med både personal och elever för att hitta kreativa lösningar anpassade till nya behov, inklusive speciallösningar för barn med särskilda behov. Skolan har också en av de tio största solcellanläggningarna i Sverige!

  • Kund: Lokalförvaltningen, Götebors Stad
  • Forsens uppdrag: Sanering efter branden och sedan projektledning, projekteringsledning, byggledning, kontrollansvar enligt PBL, miljöansvar och BAS-P
  • Kontakt hos Forsen: Håkan Boman
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2011 - 2013
  • Omfattning: Ca 8000 kvm, 200 miljoner
  • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK