Foto: Uppsala Vatten & Avfall AB
Foto: Uppsala Vatten & Avfall AB

Uppsala Vatten & Avfall AB utökar sitt största reningsverk

Uppsala stad utökar sitt största reningsverk för att möta den ökande befolkningen. Forsen är ansvarig för bygg- och projektledning i samband med kapacitetshöjningen av Kungsängsverket.

Det nuvarande reningsverket i centrala Uppsala renar idag avloppsvatten för cirka 200 000 personer, men en kapacitetshöjning är nödvändig för att hantera den ökande mängden avloppsvatten från nya bostäder. Forsen bistår Uppsala Vatten i projektorganisationen med att projekt leda nybyggnaden av två byggnader, en för grovrening och en för försedimentering, samt att riva en tidigare försedimenteringsanläggning.

Projektet innebär flera utmaningar. Reningsverket ligger precis intill Fyrisån i ett område med dåliga markförhållanden, vilket kräver pålning av byggnaderna på grund av djupa lerförhållanden. Dessutom måste reningsverket fortsätta att fungera dygnet runt eftersom avloppsvatten kontinuerligt kommer in. Carl-Magnus Karlsson, projektledare på Forsen, betonar vikten av att ha driftspersonal på plats eftersom de är experter på själva verket.

Forsens uppdrag inkluderar också kontroll av entreprenadutförande enligt gällande bygghandlingar samt uppföljning av ekonomi och tidsplan. Forsen är också ansvarig för samordning av besiktningsgruppen samt att bygglovet följs. Vidare bistår Forsen med beslutsunderlag till Uppsala Vattens styrgrupp, som består av biträdande projektledare, chef för projektavdelningen (som också fungerar som ombud i projektet) och projektägaren.

  • Kund: Uppsala Vatten och Avfall AB
  • Forsens uppdrag: Bygg- och projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Carl-Magnus Karlsson
  • Genomförandetid: Byggstart: september 2021. Slutbesiktning: mars 2024 (grovrening ), september 2024 (försedimentering)
  • Omfattning: cirka 2 700 kvm
  • Arkitekt: Ramböll/Tengbom
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK