Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Väsjön – minutiös planering i stort och smått

När det naturnära området vid Väsjön i Sollentuna omvandlas till en helt ny stadsdel krävs en minutiös planering i stort och smått.
– Vi ska se till att vardagen fungerar för de som redan bor här, samtidigt som vi gör plats för nya boenden och ny infrastruktur, säger Håkan Söderblom, projektledare på Forsen.

2015 inleddes byggnationen av stadsdelen Väsjön, vackert belägen mellan två naturreservat och fyra insjöar. När utbyggnaden är klar 2032 kommer det att finnas upp emot 4 000 nya bostäder, torg, parkstråk och nya vägar.
– Byggnationen är indelad i flera etapper, där produktionen av den första delen inleddes 2015, säger Håkan Söderblom.

Forsen projektleder bland annat markförstärkning av det som ska bli torg och fastigheter intill sjön, och de gamla sommarstugeområdena ska förses med vatten, avlopp, belysning, el och fiber. Vidare pågår ombyggnation av områdets huvudstråk Frestavägen där bland annat en ny bro byggs. I anslutning till Frestavägen byggs också ett verksamhetsområde, som projektleds av Håkans kollega Per Andersén.
– Vi har ett bra samarbete och drar hela tiden nytta av varandra, säger Per Andersén.

Forsen är också med och bygger ett blågrönt promenadstråk, som går rakt genom flera av Väsjöns detaljplaneområden och förbinder de två naturreservaten.
– Vårt arbete sträcker sig betydligt längre än projektledning, vi är även involverade i flera detaljplaner redan i ett tidigt skede, säger Håkan Söderblom.

Bostäderna har inte börjat byggas ännu – första inflyttning är beräknad till 2019 – men det finns många utmaningar redan i planeringsskedet.
– Framför allt handlar det om samordning mellan entreprenörer och byggherrar, som trots att de inte har börjat bygga ännu äger en stor del av marken i området. Vi projektleder infrastrukturen, sedan säljer kommunen sina tomter vidare till byggherrar.

Vi följer de hållbarhetskrav som finns och tänker hela tiden grönt
– Håkan Söderblom, projektledare Forsen

Håkan Söderblom betonar bredden i projekt Väsjön, som inte bara är naturnära – här finns redan en skidbacke och ett hopptorn för backhoppning. Dessa ska kompletteras med mountainbikebanor, fotbollsplaner med mera. Dessutom jobbar kommunen och SL för att bygga en linbana.
– Området har också en tydlig miljöprofil. Vi följer de hållbarhetskrav som finns och tänker hela tiden grönt. En viktig faktor är bland annat hanteringen av dagvattnet – Väsjön får inte påverkas.

Yussuf Hassen, projektchef på Sollentuna kommun, understryker vikten av ett bra samarbete – inte minst med de berörda sommarstugeägarna.
– Man måste vara finkänslig när man ska dra gator och teknisk försörjning i ett område där det finns boende och fastighetsägare, vilket Forsen har lyckats med. Och delprojektet Frestavägen, som Forsen också leder, handlar ju om att bygga om en gammal landsväg till en stadsgata där trafiken måste slussas på ett bra sätt. Även detta har Forsen löst på ett väldigt bra sätt – dessutom enligt tidplan och inom budget, säger Yussuf Hassen.

  • Kund: Sollentuna kommun
  • Forsens uppdrag: Projektledning, detaljplanearbete
  • Kontakt hos Forsen: Håkan Söderblom
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad
  • Genomförandetid: 2015 - 2017
  • Omfattning: 3 800 bostäder fördelat på ca 650 småhus. I projektet ingår att skapa gator, ledningar, belysning, sportfält, cykelbanor och skidspår med mera
  • Ort: Sollentuna, Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK