Vi ses i Almedalen!

Vårt samhälle står inför omfattande utmaningar och möjligheter. Vår ambition är att vi tillsammans diskuterar lösningar för framtidens hållbara samhällsbyggande. Därför är vi på plats i Almedalen. Genom att lyfta frågor och driva på utvecklingen vill vi skapa ett bättre samhälle för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

I Almedalen träffas vi gärna för att samtala om hållbart byggande med minskad klimatpåverkan eller samhällsutveckling, i stort som smått. Planerar du ett panelsamtal, seminarium eller annat arrangemang? Bjud gärna in oss!

Vi ses gärna över en fika eller en lunch.

Hoppas vi ses i Almedalen!

Seminarium: Samhällsbyggande med minimal klimatpåverkan

Hållbarstad

Det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen. Byggande av nya städer och stadsdelar skapar möjligheter att göra smarta, hållbara val som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Omställningen från linjärt till cirkulärt, där resurser förvaltas och avfall minimeras är helt avgörande för en grönare framtid.

Byggbranschens miljöpåverkan är stor och för att genomföra en kraftfull klimatomställning behöver vi hjälpas åt. Vad måste till för att vi ska minska vår klimatpåverkan och öka cirkulära flöden i våra projekt på kort och lång sikt? Hur når vi målen och hur möter vi kraven för ett hållbart samhällsbyggande?

När: 29 juni kl15.00-16.00
Var: Adelsgatan 25 (Svefas trädgård)

Varmt välkommen till seminarium där vi tillsammans diskuterar hur vi bygger framtidens städer mer hållbart.

Anmäl dig här

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK