Foto: TB Gruppen/Arkitektbruket
Wijkhusen.
Foto: TB Gruppen/Arkitektbruket

Wijk- och Parkhusen – stadsnära bostäder i grönområde

Inte långt från centrala Upplands Väsby växer en ny trädgårdsstad fram. TB Gruppen har skapat 22 rad- och kedjehus samt 16 parhus som omges av skog och natur. Forsen stod för byggprojektledning från tidigt skede i produktionen till och med eftermarknaden.

Projektet, som startade 2020, färdigställdes under 2022 och höll tid, budget och kvalitet.
− Visst har vi stött på utmaningar, som i alla projekt, men det har varit oerhört trevligt att jobba med TB Gruppen. Alla har varit lösningsorienterade och kört med raka rör. En bidragande orsak till att vi nådde målen, säger Fredrik Brändström, byggprojektledare, Forsen.

Pandemin ställde till det något och utmanade tidsplanen. Bland annat hög sjukfrånvaro hos entreprenörer och brist på material. Det saknades komponenter till värmepannor vilket resulterade i att de fick installeras endast två dagar före inflytt. Men, samarbetet med kund och entreprenörer har fungerat bra och alla nya bostadsägarna har flyttat in som planerat.

TB Gruppen om Wijk- och Parkhusen

Wijkhusen utformades med barnfamiljens behov som utgångspunkt. Bostadsrättsföreningen består av 22 bostäder fördelade på radhus om 128 kvm och parhus med en bostadsyta på 136 kvm. Här finns promenadstråk, badplatser, golfbana och skidspår på vintern.

Parkhusen präglas av närhet till naturen med hållbarhet i fokus. Husen är byggda helt i trä och många av materialen och produkterna är Svanenmärkta. Bostäderna är välisolerade, har effektiva uppvärmningssystem och är utrustade med energisnåla hushållsmaskiner. Materialen är valda med omsorg ur ett hållbarhets,- design- och kvalitetsperspektiv”.

Om TB Gruppen

TB-Gruppen bygger, utvecklar, äger och förvaltar fastigheter i Västsverige och Stockholm/Uppsala, med stark lokal förankring.

  • Kund: TB Gruppen
  • Forsens uppdrag: Byggprojektledning
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Omfattning: 22 rad- och kedjehus samt 16 parhus
  • Genomförandetid: Byggstart hösten 2020, inflyttning hösten 2021. 2022 har Forsen arbetat med eftermarknad
  • Arkitekt: Wijkhusen: Arkitektbruket, Parkhusen: BLOOC
  • Ort: Upplands Väsby, Forsens Uppsalakontor har ansvarat för uppdraget

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK