Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck
Foto: Malin Ärlebäck

Yasuragi Hasseludden

Tillbyggnad av Yasuragi.

Tillbyggaden innefattar en utökning med 27 nya hotellrum i japansk stil samt två nya varma källor, en kallpool, en bastu, en dämpad lounge, en utbyggnad av den befintliga loungen och en serviceväg.

Japaner lever inte bara längst de lever också hälsosammast
– Yasuragi, Hasseludden
  • Kund: Hasseluddens Fastigheter
  • Forsens uppdrag: Samordning av projektering, upphandling och produktionsledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad
  • Genomförandetid: 2012
  • Omfattning: 1 150 kvm BTA nya hotellrum
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK