Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Bengt Johansson i panelen på Business Arena, Stockholm

Vad betyder mångfald i samhällsbyggnadssektorn? Forsens vd Bengt Johansson ger sin syn som paneldeltagare på Business Arena, Stockholm.

I onsdagens fördjupningsspår 16.00 är Forsens vd en av paneldeltagarna tillsammans med bland annat Amanda Lundeteg, vd, Allbright och Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus.

Från Business Arenas program:
Begreppet mångfald kan betyda många olika saker, men ofta använder man det i meningen att det är en fördel att individerna i en grupp har sinsemellan olikartade egenskaper. Det är bra om det finns både män och kvinnor på ett företag, både manliga och kvinnliga chefer. Det är bra om medarbetarna har sitt ursprung från olika delar av världen, att det finns både unga och äldre, att medarbetare har olika sexuell läggning och så vidare. Välkommen till en fördjupning där vi diskuterar hur det står till med mångfalden i samhällsbyggnadssektorn, vilken effekt den har på företag och organisationer samt hur man går tillväga för att öka den.

Moderator: Mona Finnström, vd Fastigo

Henrik Saxborn, vd, Castellum
Terje Johansson, vd, MKB
Bengt Johansson, vd, Forsen Projekt
Amanda Lundeteg, vd, Allbright
Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska
Peter Lindstrand, Tax Partner, PwC
Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus

Onsdagen den 21 september, 16.00.

För komplett program, besök Business Arenas hemsida.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK