Foto: Sweco Architects
Flygvy över Gränbystaden, Uppsala (illustration)
Foto: Sweco Architects

Forsen får förnyat uppdrag för Gränbystaden i Uppsala

Atrium Ljungberg utvecklar Gränbystaden, som är en helt ny stadsdel i Uppsala med gallerian som mittpunkt. Forsen har tidigare jobbat med Gränbystaden och har nu fått förnyat förtroende att sköta projekt-, projekterings- och byggledningen för två nya marketapper.

Gallerian och den framväxande nya handelsplatsen i områdets norra del består sammantaget av över 100 butiker, restauranger och service. Inom några år kommer Gränbystaden enligt Atrium Ljungberg att vara en del av Uppsala, en andra stadskärna med bostäder, kultur, kontor och ett ännu större utbud av handel, restauranger och fritidsaktiviteter.

Uppdraget gäller två olika projekt. Projekteringsledningen för ny parkeringsyta om 15 000 kvm, rörmagasin för fördröjning av dagvatten och VA, fjärrvärme, fjärrkyla el, tele och sprinkler till kommande husetapper i den norra delen av Gränbystaden. I gallerian byggledning av entreprenad för nya parkeringsplatser, flyttning av gång- och cykelväg (CG) som förebyggande åtgärder inför byggnation av parkeringsgarage och bostadsprojekt.

– Det är spännande att få vara en del av den starka expansionen i Uppsala, säger Mats Andersson, projekt- och byggledare, Forsen. Vi har tidigare jobbat med Gränbystaden och det är extra roligt att få förnyat förtroende av kunden.

Projekten beräknas vara färdiga under sommaren 2016.

Bildkälla: Sweco Architects

Kontaktpersoner
Mats Andersson, projekt- och byggledare, Forsen: 0734-47 20 31
Cajsa Lindgårdh, marknadsansvarig, Forsen: 0734-39 26 22

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK