Foto: Per Myrehed
Johan Berg, senior partner, Forsen
Foto: Per Myrehed

Forsens Johan Berg ny ordförande för Samhällsbyggnadslänken

Johan Berg, senior partner på Forsen, har i dagarna valts till ny ordförande för Samhällsbyggnadslänken vid KTH.

– Forsen har varit medlem i många år, och som ordförande ska det bli spännande att kunna verka för att ytterligare utveckla branschens samarbete med högskolan.

Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnads­branschen. Föreningen består av drygt 40 medlemsföretag – bland annat arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter.

– Vi arbetar för att bidra till att utbildningen på KTH anpassas till samhällets och branschens behov. Vi vill också stimulera rekryteringen av studenter, säger Johan Berg.

Samhällsbyggnadslänken genomför aktiviteter varje månad, exempelvis studiebesök och gästföreläsningar. Bland annat är man med i det globala nätverket Open House och deltog nyligen vid Open House Stockholm, där stadens mest unika byggnader och platser visades upp. Och för närvarande planerar länken en kampanj för att informera gymnasister om arkitekt-, fastighets- och byggbranschen inför vårens ansökningar till högskola.

– För oss på Forsen är medlemskapet en möjlighet att göra en insats för högskolan och bidra till att studenterna får träffa näringslivet under studietiden. Jag tycker det är viktigt att vi som jobbar i branschen höjer blicken och avsätter tid för den här typen av samhällsnyttiga verksamheter, säger Johan Berg.

Johan Berg är vald på ett år och efterträder Elisabeth Martin på ordförandeposten.

Läs mer på www.samhallsbyggnadslanken.se

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK