Foto: Sigtuna stadsängar
Vattenspegel på vintern
Foto: Sigtuna stadsängar
Foto: Sigtuna stadsängar
Torg, Sigtuna stadsängar
Foto: Sigtuna stadsängar

Forsens projektleder infrastrukturen för Sigtuna stadsängar

Forsen har, av Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, fått uppdraget att sköta projekt-, projekterings- och byggledning för utbyggnad av infrastruktur.

Sigtuna stadsängar är en helt ny stadsdel som byggs i Sigtuna stad med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Forsens arbete, som omfattar kvartersmark för etapp 1.1, kommer att pågå mellan första december, 2016 och sista december, 2018.

Stadsdelen ligger norr om gamla Sigtuna stadskärna och upptar totalt en yta på 330 000 kvadratmeter. Allt som allt planeras här för ca 900 bostäder samt restauranger, butiker, skola, fritids och förskola, cykelbanor, löparspår, en strategiskt placerad dagvattensjö, flera fickparker mm.

I början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen stå helt klar. Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av stadsdelen Sigtuna stadsängar.

Källa: www.sigtunastadsangar.se

Kontaktpersoner
Robert Ohlsson, affärsområdeschef Uppsala, Forsen: 070-219 68 65
Cajsa Lindgårdh, marknadsansvarig, Forsen: 0734-39 26 22

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK