Mot en mer hållbar framtid – av Dagmara Siwiorek, hållbarhetsansvarig

Året 2023 har varit en period präglad av utmaningar för byggbranschen, men trots detta har vår strävan för en hållbar utveckling fortsatt och till och med ökat i intensitet. I denna rapport kommer ni att få en inblick i våra hållbarhetsinitiativ, från strategisk planering till praktiska åtgärder, och även få ta del av konkreta resultat.

Vårt mål är att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet och att vara en drivande part för omställningen i våra uppdrag och projekt. Vi har fortsatt att fokusera på områden som klimatförändringar, återbruk och affärstik. Områden som inte bara utgjort grundstenar i vår hållbarhetsstrategi utan som även skapat nya affärsmöjligheter. Vi har utvecklat nya tjänster såsom klimatberäkningar och även aktivt stöttat resurseffektivisering och cirkulär ekonomi i våra projekt och uppdrag.

En viktig händelse under året var införandet av EU:s nya direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dessa direktiv innebär skarpare och mer omfattande krav på hållbarhetsstyrning och rapportering, vilket i sin tur har en direkt inverkan på oss, våra kunder och vår affärsverksamhet. Som ett led i detta har vi bland annat också omarbetat våra inköps- och resepolicys, för att säkerställa att vår verksamhet kan möta de nya krav och förväntningar som ställs av både kunder, medarbetare och intressenter.

 

Hållbara framsteg under året:

  • Vi har minskat vårt klimatavtryck för tjänsteresor och uppnått en minskning med 10 % av CO2-utsläppen jämfört med 2019
  • Vi har lanserat nya initiativ för att samordna, utveckla och stärka hållbarhetsarbetet mellan företagen inom Broviken (Forsens huvudägare).
  • I samarbete med My Dream Now har vi engagerat oss som klasscoacher, vi har delat med oss av våra resurser och expertis till ungdomar i utsatta områden. Genom att vara närvarande och aktiva i skolorna har vi erbjudit eleverna en möjlighet att utforska nya perspektiv och karriärmöjligheter. För oss handlar det om att skapa en meningsfull interaktion med samhället vi verkar i.
  • Vi är särskilt stolta över att vår årliga lönekartläggning visar att kvinnors löner på Forsen i genomsnitt uppgick till 99,9 % av männens löner, vilket överstiger genomsnittet på arbetsmarknaden.
  • Vi har genomfört strategiska samtal med våra kunder kring klimatanpassningar och hållbart byggande.
  • 85 % av våra medarbetare har genomfört en hållbar bygg- och projektledningsutbildning.

 

Vi inser att vår resa mot ett hållbart samhälle är en ständigt pågående process som kräver engagemang, innovation och samarbete. Genom att fortsätta just samarbeta med kunder, medarbetare, leverantörer, i samhällen där vi verkar, kan vi skapa en positiv inverkan och bidra till att vårt samhälle blir bättre byggt.

Tillsammans gör vi skillnad!

Dagmara Siwiorek, hållbarhetsansvarig, Forsen

 

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK