Premiär för Carebloggen, med fokus på vård- och omsorg

Hur bygger man för att underlätta för slutkunden eller för en god arbetsmiljö för vårdgivarna? Hur skapas värde för fastighetsägaren och slutkunden?

Svaren på de här frågorna och några till får du av Forsens sakkunniga inom området.

Forsen Care fokuserar på särskilda, senior- och trygghetsboenden och har över 50 års samlad erfarenhet av att styra komplexa vård- och omsorgsprojekt.

Våra projektledare är specialister, inlästa på aktuell forskning och de lagar och regler som gäller. De har lång erfarenhet av att bygga för särskilda behov. Och sist men inte minst, de vet hur man får till en helhet där fastighet, vårdgivare och brukare hänger samman.

Bloggare är Eva Eriksson, projektledare och ansvarig för Forsen Care, Peter Mikkelsen, projektledare och Louise Carlsson, projektledare.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK