Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

Temadag - markbyggnad och renovering på fastighetsmark

Vår Maria Rydell, landskapsarkitekt, kan det här med "Grön kompetens i markprojekten".

Hur kvalitetssäkrar vi gestaltning och utformning? Hur bygger vi funktionsuppfyllande ytor som är möjliga och kostnadseffektiva att drifta? MariaRydell Maria_2013-06-12-00-01-00 berättar om hur hon jobbar och delar med sig av erfarenheter från lyckade projekt.

Acama ordnar den 28 januari 2016 en fortbildningsdag kring markbyggnad och markrenovering på fastighetsmark. Platsen är Huddinge konferenscenter.

Temat är alltså markanläggningsarbeten i olika projektformer avseende underhåll och investeringar i yttre miljön hos allmännyttan, bostadskooperationen, kommunfastigheter och privata fastighetsbolag.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK