Vi gör det tillsammans – vd Annika Selin har ordet

2023 har på många sätt varit ett framgångsrikt år för Forsen. Trots den utmanande omvärlden, med stigande räntor, inflation och minskade investeringar inom fastighets- och bostadssektorn, har vår affär och verksamhet fortsatt att växa och utvecklas stabilt. Vi har klarat oss väl och har levererat på våra mål.

Omvärlden skapar möjligheter

I en tid präglad av utmaningar och förändringar är det viktigt att inte bara se hinder utan även identifiera de möjligheter som uppstår. Vi ser hur omställningen till det hållbara samhälle som vi så väl behöver, accelereras. Omvärldens ökande fokus på hållbara affärer, inklusive åtgärder för att anpassa sig till klimatförändringar och förbättra säkerhetsläget, skapar en ny arena med potentiella kunder och partners att stötta.

Ett samhälle bättre byggt

Vårt syfte, ”Ett samhälle bättre byggt”, speglar vår ambition för Forsens verksamhet och erbjudande. Hållbarhet har länge varit en central del för vårt bolag men nu utökar vi våra insatser. För oss är hållbarhet ett grundläggande fundament som genomsyrar allt vi gör. Vi fokuserar på att påverka i positiv riktning, med ambitionen att skapa nöjda kunder, leverantörer och medarbetare samt att generera lönsam tillväxt och värdeskapande för våra intressenter. En hållbar verksamhet för oss innebär även att vi kontinuerligt strävar efter att erbjuda mer klimatanpassade alternativ, både när det gäller produkter och tjänster.

Jag är övertygad om att vi som företag både har en möjlighet och ett ansvar att påverka – tillsammans. Genom en ständigt pågående dialog med kunder, medarbetare och leverantörer blir det tydligt att vi alla delar samma ambition och mål: att just bidra till ett samhälle bättre byggt.

Jag ser fram emot att fortsätta vår resa mot en hållbar framtid. Tillsammans.

Annika Selin, vd, Forsen

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK