Att leda projekt i tidiga skeden

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar senare i projektet, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

Jag började min yrkeskarriär som projektör och ledningssamordnare. Redan då märkte jag att de projekt vi skulle jobba med inte alltid var tillräckligt genomtänkta i ett tidigt skede. Under åren har jag skaffat mig en hel del värdefulla erfarenheter – till exempel vikten av att kunna lite om mycket. Som projektledare i tidiga skeden måste jag hantera många olika kompetensområden, allt från konstruktionsfrågortill sociala aspekter. Det innebär att jag behöver anlita specialister – men själv förstå helheten och kunna ställa rätt frågor.

Det är samtidigt viktigt att göra lagom mycket i ett tidigt skede. Jo, faktiskt. Det är oekonomiskt att lägga för mycket resurser i ett tidigt skede, då man inte vet var som händer på sikt. Samtidigt är det nödvändigt att en detaljplan till exempel är flexibel – mycket kan ju hända på vägen innan bygget är färdigt. Ett aktuellt exempel på detta är pandemin, vars fulla effekt på byggbranschen vi kanske ännu inte har förstått. Och hur ska vi veta hur våra barnbarn kommer att leva i de stadsdelar vi idag skapar?

När du projektleder i tidiga skeden behöver du också ha koll på både kostnader och intäkter. Man kan och bör ha många visioner och idéer, men i slutänden ska projektet gå ihop.

En annan stor utmaning för projektledaren är att samla alla aktörer runt ett gemensamt mål och sedan driva projektet mot detta. Det är ju många som berörs: planeavdelningen, andra enheter inom kommunen, byggaktören och inte minst allmänheten.

Under de år jag har jobbat med tidiga skeden har myndighetskraven blivit tydligare och det är idag ett större fokus på att bevara byggnader – inte bara riva och bygga nytt. Även krav på hållbarhet som helhet och att förstå effekten av klimatpåverkan har ökat kraftigt. För tio år sedan nämndes till exempel knappt skyfallshantering över huvud taget, medan detta är ett självklart krav idag.

Några centrala punkter som är avgörande att tänka på i de tidiga skedena av ett projekt:  

  • Var beredd på att hantera många olika områden – och ta in specialister när det behövs.
  • Säkerställ att du slipper obehagliga överraskningar längre fram – men lägg inte för stora resurser innan du vet att projektet blir verklighet.
  • Försök förstå platsens förutsättningar – och glöm inte de mjuka parametrarna.
  • Lägg tid och kraft på att ena alla aktörer om ett gemensamt mål.
  • Glöm aldrig ekonomin!

/Åsa Brantberger, projektledare tidiga skeden, Forsen

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK