Cirkulärt byggande genererar samverkan och flexibilitet

Forsen hjälper Umeå Stadsmission att renovera deras lokaler för att kunna effektivt fortsatt bedriva men också utöka den viktiga verksamheten där de hjälper de mest utsatta i Umeå. Renoveringsarbetet omfattar bland annat skapandet av fler övernattningsrum för behövande, renovering av lokaler för de dagliga öppna verksamheterna, matsal, storkök och kontorsplatser.

Utgångspunkten för ombyggnadsprojektet är med stort fokus på cirkulärt byggande där vi fokuserar inte bara på ekonomin utan också på miljöaspekten. Den centralt belägna  byggnaden har också en kulturhistorisk märkning som bevarandevärd vilket stämmer väl i ambitionen om återbruk. Genom ett nära samarbete med  Stadsmissionen, medverkande entreprenörer även aktivt vidare i deras underleverantörsled och nätverk, strävar vi efter att bevara och använda så mycket inneboende kvaliteér i byggnaden som möjligt men också återbruka material från annat håll. Bland annat så har omfattade befintliga installationer på ventilationssidan såsom spir0-kanaler kunnat återanvändas. På byggsidan har vi som exempel valt att renovera befintliga massiva dörrar och renovera befintliga trägolvet istället för att lägga ett nytt.

Projektet har skapat ett härligt engagemang. Stöd från finansiär och intresset från entreprenörer har varit ovärderliga i att göra projektet möjligt. Vi har mottagit donationer såsom textilmattor för kontorsytor och delar av storköksutrustningen i gott skick från fastighetsägaren till en lokal restaurang som samtidigt renoverade sina lokaler. Dessutom har vissa leverantörer erbjudit utgångsvaror och överblivet material till förmånliga priser, medan andra till och med har tillhandahållit returmaterial från sina egna småskaliga returcenter.

Att bygga cirkulärt på detta sätt är en utmaning för hela projektet, man måste hela tiden anpassa projektering och utförande efter vad för material man har tillgång till och vad som dyker upp under projektet.

Exempelvis så vet man inte alltid installationsmässigt vad som går att spara och bevara när man projekterar installationerna innan man påbörjat rivningen.
Det kan även vara så att man får material skänkt till projektet allt eftersom projektet pågår. Det kan då vara svårt att ha krav på exempelvis kulörer, vilket gör att man kan behöva anpassa projekteringen en del eftersom. Det är helt enkelt svårt att ställa krav på gåvor eller returmaterial.

Att arbeta i projekt med stort fokus på återbruk har krävt nära samarbete mellan projektörer, entreprenörer, byggherre och dess finansiär. Genom att ta gemensamma beslut och vara flexibla har vi kunnat navigera genom utmaningarna och hålla vårt cirkulära fokus intakt.

Det är detta samarbete som har gjort det möjligt att skapa ändamålsenliga och hållbara lokaler för Umeå Stadsmission att kunna möta det växande behovet av stöd och hjälp till samhällets mest utsatta och bidra till att göra Umeå till en ännu bättre stad.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK