En mindful investering i våra medarbetares hälsa

Vi säger att ”på Forsen blir det annorlunda” och jag får därför ibland frågan om hur det blir annorlunda. Att vara annorlunda, och ett Great Place to Work, handlar om att ta ut svängarna lite här och där och att t.ex våga testa det lite mer oväntade. Att samla ett trettiotal medarbetare en gång i veckan, för att tillsammans utbildas i Mindfulness, känns för mig annorlunda - och viktigt.

De arbetsrelaterade sjuktalen i Sverige skenar och trycket i vår bransch är för tillfället enormt högt. Den 31:a mars i år trädde nya arbetsmiljöregler i kraft som syftar till ett hållbart arbetsliv, med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Som arbetsgivare måste vi ta varningssignaler på allvar och göra vad vi kan för att motverka att våra medarbetare hamnar i riskbeteenden och i stället arbeta proaktivt med ”friskbeteenden”.

Corporate Based Mindfulness Training

Under våren har Forsen därför, med hjälp av Previa och Potential Project, lanserat utbildningen Corporate Based Mindfulness Training för en pilotgrupp bestående av ca 30 medarbetare. Vi har träffats en gång i veckan, vid fem tillfällen och lärt oss om hur hjärnan fungerar och vad som händer när vi utsätts för press och stress av olika typer. Men framför allt har fokus legat på att hitta positiva och kraftfulla mentala strategier, arbetsteman och tankar för att hitta ett mer hållbart arbetssätt över tid. Det i sin tur, får som effekt att våra medarbetare kan nyttja sin fulla potential, bli mer effektiva och samtidigt mindre stressade och må bra på jobbet.

Tack Forsen för att ni satsat på detta, som har gett mig bra verktyg inte bara i jobbet utan även hemma. Exemplarisk för hälsan och det egna välbefinnandet. Mycket bra kurs!” /En medarbetare

Deltagarna har haft en mycket generös attityd till att dela med sig av sina personliga reflektioner och erfarenheter, vilket i sig har bidragit till att vi lär av varandra. Vi har vid många tillfällen skrattat igenkännande när vår kursledare har tagit upp exempel på ”mindre bra beteenden” och tillsammans har vi resonerat kring hur man kan välja andra sätt att lösa invanda mönster på. Ett fint sätt att också visa på hur vi verkligen lever några av våra värderingar, i det här fallet respekt och engagemang.

Jag uppskattar verkligen att Forsen investerar i detta och den signal det sänder till medarbetarna om att vi tar detta på allvar. Jag uppskattar också att alla deltagare har varit engagerade och bjudit på sig själva.” /En medarbetare

Kursutvärderingen visar på höga betyg. På en 5-gradig skala ger deltagarna innehåll och upplägg 4,87 i betyg, och 67% av deltagarna tycker att kursen har hjälp dem att bli mer effektiva på jobbet.

Övning ger färdighet

En viktig del i lärandet under utbildningens gång, har varit att ta sig tid för dagliga 10-minutersövningar i praktisk mindfulness. Med hjälp av en mindfulness-app har vi övat oss på att djupandas, att sortera bland röriga tankar, att acceptera och glädjas åt det som sker och att helt enkelt prioritera att stanna upp och välja ett medvetet fokus. Och många av oss har kunnat konstatera att det var svårt i början, men med övningar har blivit lättare och lättare att få till.

Det har till och med hänt att vi har fått med oss besökande leverantörer i en och annan mindfulness-övning, så hos oss blir det verkligen annorlunda!

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK