Foto: Cajsa Lindgårdh
Foto: Cajsa Lindgårdh

Vi ses i Almedalen

I år hittar du oss på Business Arena, restaurang Burmeister. Har du möjlighet att lyssna på någon av våra tre talare kolla programmet nedan. Eller så är du välkommen på ett snack i vimlet.

Vi medverkar i tre paneldebatter på Business Arena i Almedalen i år. Förutom talarna Bengt Johansson, vd, Caroline Redare, HR-chef och Eva Eriksson, ansvarig för Forsen Care kan du även träffa Johan Berg, KAM och Cajsa Lindgårdh, marknadsansvarig. Vi är på plats från söndag kväll tom onsdag morgon.

Måndag
14:00
Den hållbara fastigheten – ett pågående projekt?
Först är det arkitekterna och teknikkonsulterna som integrerar hållbarhet i designen. Sedan kommer en resurseffektiv byggprocess och ett ständigt arbete med energieffektivitet och optimering i förvaltningen av den färdiga fastigheten. I det befintliga beståndet handlar det om att investera klokt i tid och så att det går att räkna hem. Dessutom ska hållbarhet vara social idag, med allt vad det innebär. Här diskuterar vi hur man åstadkommer en hållbar fastighetsförvaltning över tiden.

 • Filip Elland, hållbarhetssamordnare, Castellum
 • Eva Eriksson, projektledare, Forsen
 • Lina Ahlström, hållbarhetsspecialist, Ramböll
 • Johan Augustsson, fastighetsdirektör, Lidl

15:45
Fastighetsbranschens kompetensförsörjning: Dags att kliva ur comfort zone?
Fastighetsbranschen behöver öka sin kompetensförsörjning och effektivitet. Redan som det ser ut i dag har den svårt att rekrytera folk, särskilt i storstadsregionerna där det råder brist på allt från handläggare till chefer. Branschen har en generellt sett snäv rekryteringsbas med många interna branschrekryteringar och högt resursslöseri; mycket av den kompetens som finns hos personer i andra branscher och hos nyanlända tas inte tillvara på. För att komma tillrätta med kompetensproblemen bör blickarna höjas: branschen borde bli bättre på att hitta kompetens utifrån och våga prova nya arbetssätt. Vad krävs för att sektorn ska ta ett enat grepp om frågan?

 • Mona Finnström, vd, Fastigo
 • Bengt Johansson, vd, Forsen
 • Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder
 • Anna Svanberg, vvd, Poolia


Tisdag

11:45
Fastighetsbranschen – bäst av de sämsta på jämställdhet?
Svenska börsbolag har kommit halvvägs till jämställdhet. I dag utgör kvinnor en femtedel av börsbolagens ledningsgrupper, vilket innebär att det ”bara” är 20 procentenheter kvar till jämställdhetsmålet (60/40). I topp ligger fastighetsbranschen, som enligt de två senaste rapporterna från stiftelsen AllBright utmärker sig från andra branscher vad gäller representation av kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. Fastighetsbranschen är dock endast bäst av de sämsta. Hur ökar vi tempot? Vilka tidsbestämda mål bör vi sätta? Vilka konkreta åtgärder kan företag vidta för att skynda på jämställdheten? Vad krävs för att mota bort skygglapparna på arbetsgivare som rekryterar traditionellt och homogent?

 • Amanda Lundeteg, vd, AllBright 
 • Ulrika Franke, vd, Tyréns
 • Henrik Saxborn, vd, Castellum 
 • Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
 • Caroline Redare, HR-chef, Forsen

Här finns Business Arenas program i sin helhet.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK