Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Framtidsinriktad hållbarhetsledare som driver förändring inom byggsektorn

Möt Emilia Sevelius, Hållbarhetsledare hos oss på Forsen i Malmö. Emilia berättar om att bygg- och anläggningssektorn står för ca 20% av Sveriges utsläpp och om hur kunskapsnivån om klimatpåverkan varierar i byggprocessen.

Det roliga med mitt jobb är variationen och att jag får möjligheten att bidra till en hållbar utveckling av branschen och vårt samhälle. Bygg- och anläggningssektorn står för ca 20% av Sveriges utsläpp så det finns att göra! Med det sagt har jag varierande typer av uppdrag men just nu är det stort fokus på återbruk och cirkularitet inom vår bransch. Jag är aktiv i samverkansforumet Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där aktörer samlas för att tillsammans gå i bräschen för att hitta en väg framåt för att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2030. Internt har vi i Malmö lanserat konceptet ”Gröna träd” för att mäta och visualisera hållbarhet i våra projekt.

I projektväg hjälper jag b.la till med återbrukssamordning i ett om- och tillbyggnadsprojekt av en gymnasieskola i Vellinge där jag först genomförde en återbruksinventering för att sedan hjälpa beställaren med återbrukssamordning.

En utmaning jag ser är att kunskapsnivån om klimatpåverkan från byggprocessen varierar bland beställare och jag drivs av att öka förståelsen och hur vi tillsammans kan vända utsläppskurvan nedåt genom att göra hållbarare val i byggprocessen. Inte sällan krävs det då ett flexiblare tänk och att sticka hål på myter såsom att hållbara lösningar är dyrare än konventionella.

/Emilia Sevelius, Hållbarhetsledare på Miljökontoret

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK