Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Från ord till handling för en hållbar framtid

Möt Amela Vukotic på Forsen AB som arbetar i ett spännande uppdrag som kvalitets- och miljökonsult på Egnahemsbolaget i Göteborg. Egnahemsbolaget ingår i Framtiden-koncernen, som förvaltar 76 000 lägenheter. Bolaget fokuserar på att bygga småhus och bostadsrätter där hyresrätter dominerar. Syftet är att därmed göra dessa områden socioekonomiskt starkare.

Göteborgs Stad har satt ambitiösa mål för att bli en ekologiskt hållbar stad före 2030 och har redan blivit erkänd som en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer. Att omvandla en hel stad kräver svar på många komplexa frågor. Från hur människor vill bo till var vi ska bygga, vilket material vi ska använda och vilka miljökrav som ska ställas i våra projekt. För att adressera dessa frågor har Framtiden AB bildat en miljögrupp, där Egnahemsbolaget och andra dotterbolag aktivt arbetar med miljöfrågor och det gemensamma miljöledningssystemet.

Amela från Forsen bidrar med att stödja Egnahemsbolagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Under året har Amela ansvarat för miljöfrågor på bolagsnivå, haft en givande uppgift med att samarbeta med kompetenta och ambitiösa miljöledare och strateger från andra bolag inom Framtiden-koncernen. Månatliga möten används för att diskutera och lösa aktuella frågor, och varje bolag arbetar individuellt därefter med planering, uppföljning och ledning.

Amelas fokusområden – Giftfritt, Klimatneutralt och Ekosystemtjänster & biologisk mångfald – är grundläggande för vårt arbete med att forma en hållbar framtid.

–   Jag hoppas att de som väljer att köpa de nya lägenheterna känner att deras val har betydelse och bidrar till stora förbättringar för vårt klimat. Göteborgs Stad strävar mot att inte bara vara en stad i förändring utan en stad som aktivt gestaltar en hållbar och ansvarsfull framtid för alla dess invånare säger Amela

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK