Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Projektledning som hjälper kunden att möta stadens behov

Magnus Karlsson är projektledare hos oss på Forsen i Uppsala. Magnus berättar om hur dagarna ser ut i hans nuvarande projekt åt Uppsala Vatten, i rollen som projektledare. 

För närvarande har jag ett heltidsuppdrag åt Uppsala Vatten och Avfall AB avseende utbyggnad av reningsverket i Uppsala (Kungsängsverket). Projektet omfattar nyproduktion av två byggnader för grovrening respektive försedimentering.

Syftet med projektet är att möjliggöra en utökad kapacitet för reningsverket inför att Uppsala stad med omnejd kommer att växa. Detta är ett första steg i den utbyggnad som krävs för Kungsängsverket inför framtiden.

En vanlig dag omfattar kontroll av entreprenadutförandet enligt gällande bygghandlingar samt uppföljning av ekonomi och tidplan. Jag leder besiktningsgruppen och följer upp att bygglovet följs. Utöver det ansvarar jag för att ta fram beslutsunderlag till Uppsala Vattens styrgrupp för projektet.

Det som är roligt och intressant med projektet är att på djupet lära sig hur den tekniska processen vid ett reningsverk fungerar samt vilka markarbeten som behöver göras utöver det vanliga, t.ex. en omfattande omläggning av befintliga avloppsrör med mera. Det är också stimulerande att se driftpersonalens engagemang och närvaro i projektet, vilket är mycket värdefullt.

/Magnus Karlsson, projektledare på Uppsalakontoret

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK